• SEO оптимизация и Дигитален маркетинг

HTML5 е последният голям проект от HTML стандарта. Въпреки че стандартът бе завършен (като версия, препоръчвана за използване) едва през 2014 г. (предишната, четвърта, версия бе публикувана през далечната 1997 г.), още от 2013 г. той оперативно се поддържаше от браузърите, а разработчиците използваха работния стандарт (англ. HTML Living Standard). Както своите предшественици HTML 4.01 и XHTML 1.1, така и HTML5 е маркиращ език за създаване и предоставяне на съдържание в уеб пространството (World Wide Web).

HTML5 е смесица от много функции, въведени от различни спецификации, заедно с тези, въведени от софтуерни продукти, като уеб браузърите.

По-специално, HTML5 добавя много нови синтаксови функции. Те включват <video>, <audio> и <canvas> елементи, също така и интеграция на SVG съдържание, което е създадено да подобрява работата с мултимедийно и графично съдържание в уеб пространството без плъгини и техните APIs. Други нови елементи, като <section>, <article>, <header> и <nav> са създадени да подобрят семантичното богатство на документите. Други елементи са премахнати. Също така са въведени и нови атрибути. Някои елементи, като <a>, <cite> и <menu> са променени.
Често HTML5 е сравняван с Adobe Flash, но двете технологии са напълно различни. И двете притежават функционалности за възпроизвеждане на звук и видео в уеб страници, както и употреба на SVG. От своя страна обаче, HTML5 не може да бъде използван самостоятелно за включване на анимации и интерактивност – изисква се допълнителна манипулация чрез CSS3 или JavaScript. Съществуват много функционалности на Flash, които нямат аналог в HTML5.Беше ли полезно? Оценете ни!

HTML5 HTML5 е последният голям проект от HTML стандарта. Въпреки че стандартът бе завършен (като версия, препоръчвана за използване) едва през 2014 г. (предишната, четвърта, версия бе публикувана през далечната 1997 г.), още от 2013 г. той оперативно се поддържаше от браузърите, а разработчиците използваха работния стандарт (англ. HTML Living Standard). Както своите предшественици HTML 4.01...
5 1 5 1
0 / 5