• SEO оптимизация и Дигитален маркетинг

Микроданните са HTML спецификация на Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) за вграждане на метаданни в съществуващо съдържание на уеб страници. Те са нов подход за добавяне на още повече семантична информация в HTML чрез атрибутивно базиран синтаксис. Микроданните изглеждат като опит да вземат най-добрите решения и да ги комбинират в нещо гъвкаво и лесно за използване.

Микроданните не са основна част от HTML5 и използването им не е задължително. Към момента имат статут на работна версия от W3C и са заложени в WHATWG HTML5. Макар разработката им да се осъществява паралелно с много други нови технологии като част от цялото дефинирано HTML5 движение и се използват от Google, микроданните са все още нещо независимо.

Елементите на микроданните са създадени от двойки име/стойност, наричани свойства и дефинирани чрез използването на специални атрибути на елементите.Беше ли полезно? Оценете ни!

Microdata (HTML) Микроданните са HTML спецификация на Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) за вграждане на метаданни в съществуващо съдържание на уеб страници. Те са нов подход за добавяне на още повече семантична информация в HTML чрез атрибутивно базиран синтаксис. Микроданните изглеждат като опит да вземат най-добрите решения и да ги комбинират в нещо гъвкаво и...
5 1 5 3
0 / 5