• SEO оптимизация и Дигитален маркетинг

Браузърът (още уеб браузър, на английски: (web) browser) е приложен софтуер, предназначен за разглеждане на информационни ресурси в Уеб. Всеки информационен ресурс притежава стандартизиран адрес Унифициран локатор на ресурси (URI/URL) и може да бъде уеб сайт, изображение, видеоклип или друго съдържание. Процесът на придвижване от един ресурс към друг, обикновено следвайки хипервръзки, се нарича уеб навигация.

Известни браузъри са: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome.

С развитието на световната мрежа браузърите вероятно са най-използваният тип софтуерно приложение, като често борбата за популярност между тях се нарича „война на браузърите“. Към 2005 г. най-популярен, ползван и известен е Internet Explorer, тъй като той се предоставя в комплект с Windows – най-използваната фамилия операционни системи за персонални компютри. С годините нараства популярността и на други браузъри, особено на Mozilla Firefox и Google Chrome, поради множеството подобрения, нововъведения и рационализации, включително в бързината, удобството и особено сигурността и неприкосновеността на потребителите в сравнение с Internet Explorer.

Повечето браузъри поддържат много видове документи и комуникационни протоколи, но тъй като се ползват предимнно за достъп до страници в уеб пространството, има тенденция да се наричат уеб браузъри.
Мобилната версия на Файърфокс с интерфейс на френски

Мобилен браузър или микробраузър, минибраузър е браузър, който е проектиран да се използва на мобилни устройства.Беше ли полезно? Оценете ни!

Web browser Браузърът (още уеб браузър, на английски: (web) browser) е приложен софтуер, предназначен за разглеждане на информационни ресурси в Уеб. Всеки информационен ресурс притежава стандартизиран адрес Унифициран локатор на ресурси (URI/URL) и може да бъде уеб сайт, изображение, видеоклип или друго съдържание. Процесът на придвижване от един ресурс към друг, обикновено следвайки хипервръзки, се нарича уеб...
5 1 5 1
0 / 5