• SEO оптимизация и Дигитален маркетинг

Уебстраницата е документ или информационен ресурс, който е подходящ за World Wide Web. Достъпът до уебстраниците може да бъде осъществен чрез уеббраузър, а съдържанието им обикновено се показва на монитор на компютър (вкл. на екран на мобилно устройство). Тази информация обикновено се съхранява във формат от тип HTML или XHTML и може да предоставя навигация към други уебстраници чрез хипертекстови връзки. Обикновено уебстраниците включват текст, изображения (картинки, илюстрации, фотографии) и стилове във формат на файла от тип CSS, но може също да включват анимация, мултимедийно съдържание (файл с музика/звук, видеоклип с или без звук) или скриптове, написани на JavaScript, VBScript и др. скриптови програмни езици.

Няколко уебстраници, обединени от обща тема и дизайн, а също свързани помежду си с връзки и обикновено разположени на един уебсървър, образуват уебсайт.Беше ли полезно? Оценете ни!

Web page Уебстраницата е документ или информационен ресурс, който е подходящ за World Wide Web. Достъпът до уебстраниците може да бъде осъществен чрез уеббраузър, а съдържанието им обикновено се показва на монитор на компютър (вкл. на екран на мобилно устройство). Тази информация обикновено се съхранява във формат от тип HTML или XHTML и може да предоставя навигация...
5 1 5 1
0 / 5