• SEO оптимизация и Дигитален маркетинг

Уеб сървър (на английски: web server, т.е. „звено, обслужващо Мрежата“) е приложна програма, сървър, която позволява на даден компютър да предоставя информация на други компютри, под формата на страници с хипертекст.

Уеб сървър предоставя информация на клиент под формата на HTML документ. За пренасянето на информацията се използва протокола HTTP. Често уеб сървър се използва за предоставяне на информация и в други формати – най-често това са изображения във форматите PNG, JPEG и GIF; XML документи и др.

Всеки един потребител, стига да има компютърна техника, мрежова техника и интернет доставчикът му позволява, може да стартира уеб сървър.
Уеб сървърът по замисъл е направен да доставя уеб страници на уеб браузър. Цялата комуникация е възможна чрез обмен на „HTTP requests“ („HTTP заявки“), отправени от браузъра и „HTTP responses“ („HTTP отговори“) от страна на сървъра, което осигурява комуникацията съгласно приет стандарт.

Първият уеб сървър, първият уеб браузър и първата уеб страница са създадени по проекта World Wide Web (Уеб) на английския учен Тим Бърнърс-Лийпрез 1991г. в института на ЦЕРН (Европейската организация за ядрени изследвания, Женева, Швейцария).

Уеб сървърът (HTTP daemon) представлява програма, която е инсталирана и се изпълнява на компютъра (сървъра), където се намират уеб страниците.

При Unix базираните системи daemon, на български “демон”, е програма която работи във фонов режим и изпълнява определени служебни функции. Стандартно имената на този вид програми завършват с буквата “d” например httpd (уеб сървър), ftpd (FTP сървър), named (DNS сървър), memcached (Memcache сървър) и други.

HTTP демона (уеб сървъра) е постоянно стартиран и очаква постъпването на HTTP заявки от клиенти на компютърната мрежа.

В HTTP заявките се съдържат определени методи за поискване на информация от уеб сървъра. Тези методи са описани в спецификацията на HTTP протокола. Най-често срещаните са GET и POST, останалите са HEAD, PUT, DELETE, TRACE, OPTIONS, CONNECT.Беше ли полезно? Оценете ни!

Web server Уеб сървър (на английски: web server, т.е. „звено, обслужващо Мрежата“) е приложна програма, сървър, която позволява на даден компютър да предоставя информация на други компютри, под формата на страници с хипертекст. Уеб сървър предоставя информация на клиент под формата на HTML документ. За пренасянето на информацията се използва протокола HTTP. Често уеб сървър се използва...
5 1 5 1
0 / 5