• SEO оптимизация и Дигитален маркетинг

Интернет или Мрежата, а в разговорния български език и като нет (от англ. net, мрежа), е глобална система от свързани компютърни мрежи, която чрез стандартен комплект протоколи TCP/IP обслужва милиарди потребители по целия свят. Тя представлява мрежа от мрежи, съставена от милиони частни, обществени, академични, търговски и държавни мрежи с най-различен обхват – от местен…

A computer program is a collection of instructions that can be executed by a computer to perform a specific task. Most computer devices require programs to function properly. A computer program is usually written by a computer programmer in a programming language. From the program in its human-readable form of source code, a compiler or…

HTML (съкращение от термина на английски: HyperText Markup Language, произнасяно най-често като „ейч-ти-ем-ел“, в превод „език за маркиране на хипертекст“) е основният маркиращ език за описание и дизайн на уеб страници. HTML е стандарт в Интернет, а правилата се определят от международния консорциум W3C. Текущата версия на стандарта е HTML 5.0 (от 28 октомври 2014…

Данни (от руски: данные – дадени; на английски: data) са неструктурирани факти за обект, които се съхраняват без да се използват. В случай че се появи необходимост, тези данни се използват (обработват) с някаква цел (за намаляване неопределеността на нещото). Преобразуваните данни се превръщат в информация. Данните често са възприемани като най-ниското ниво на абстракция,…

Application software (app for short) is a program or group of programs designed for end users. Examples of an application include a word processor, a spreadsheet, an accounting application, a web browser, an email client, a media player, a file viewer, an aeronautical flight simulator, a console game or a photo editor. The collective noun…

Софтуер с отворен код (СОК, на английски: open-source software) е софтуер, за който притежателят на авторските права на изходния код предоставя правата за обучение, промяна и разпространение на софтуера на всекиго и за всякакви цели (или накратко софтуер с лиценз за отворен код). Софтуерът с отворен код може да бъде разработван и по кооперативен публичен…

Документ (от латинската дума documentum – образец, свидетелство, доказателство) е материален обект, съдържащ информация във фиксиран вид и специално предназначен за нейното съхраняване и предаване във времето и пространството. Носител на информацията може да бъде хартия, перфокарта, фотолента, магнитен или оптичен диск, магнитна лента, глинени плочки и мн. др. Документите могат да съдържат текстове на…