• SEO оптимизация и Дигитален маркетинг

Компютърна сигурност е клон на информационната сигурност с приложение в компютрите и компютърните мрежи. Основна цел на компютърната сигурност е защита на информацията и хардуера от кражба и повреждане.

Терминът сигурност на компютърната система обхваща процесите и механизмите, чрез които важната и чувствителна информация бива защитавана от неправомерен достъп, изменение или унищожаване, което би могло да бъде следствие, както от действията на лица с неудостоверен произход, така и вследствие на случайни събития. Сравнени с останалите компютърни технологии, стратегиите и методите, които се използват в сферата на компютърната сигурност са твърде различни, главно заради особения характер на дейността – предотвратяване на нежелано компютърно действие, вместо осигуряване на точно определен, желан начин на действие на системата.
Уязвимостта е податливост или недостатък на системата. Уязвимост съществува, когато съществува най-малко едно работещо нападение или експлойт.

За да се подсигури една компютърна система, е важно да се разберат атаките, които могат да се направят срещу нея. Тези заплахи могат да се класифицират в една от следните основни категории.
Неоторизиран потребител, който получава физически достъп до компютър, често е в състояние да изтегли директно данни от него. Той може да компрометира сигурността, като направи оперативни промени в системата, инсталира софтуерни червеи, кийлогъри, или устройства за прикрито слушане. Дори когато системата е защитена със стандартни мерки за сигурност, той може да стартира друга операционна система или инструмент от CD-ROM или други стартиращи медии. За предотвратяване на тези атаки са предназначени Disk криптиране и Trusted Platform Module.Беше ли полезно? Оценете ни!

0 / 5