Основните задачи пред SEO специалиста са цялостно проучване на съдържанието, структурата, техническите характеристики на сайта, външните фактори, влияещи върху него, идентифициране на слабости, планиране и прилагане на необходимите подобрения, като се вземат предвид принципите на търсачките.

Най-важното е, че трябва да се  провежда редовно такъв анализ и оптимизация, защото алгоритмите за търсене непрекъснато се усъвършенстват, а много SEO тактики остаряват и спират да работят.

Необходимо е да се идентифицират всички текущи проблеми и недостатъци, например да се намерят грешки в използваемостта, да се установи какво пречи на посетителите да стигнат до сайта, какво може да се превърне в пречка за посетител да поръча вашите услуги или да закупи вашите стоки. „Слабо място“ на всеки етап, може да съсипе всички постижения, постигнати от оптимизирането на сайта.

Анализът на сайта трябва да бъде цялостен и да обхваща всички области на интернет маркетинга. Започва се с с преглед на информация за даден сайт в мрежата, анализ на линковете му, анкорите, факторите на поведение и други параметри на SEO оптимизацията. Одитът е необходим не само за готов вече сайт, сайтовете които в момента проектирате и още не сте пуснали също се нуждаят от нея.

Целта на този етап  е да реши проблемите, които не позволяват на сайта по-високо класиране при търсенето (а от там и увеличение на продажбите). SEO-одит репорта като цяло включва в себе си:
* статистика за силните и слабите страни на проекта;
* описание на съществуващите грешки – както технически, така и UX
* препоръки за разрешаване на проблемите
* препоръки за развитието на силните страни на сайта

Работата не се извършва напълно ръчно. Цялата рутина се състои от предварително подготвени софтуерни решения или полуавтоматични анализатори, а оптимизаторът се занимава с анализа на информацията, събрана от различните софтуери, поставянето на цели и избора на методи за постигането им. Резултатът от коригирането на грешки ще бъде увеличаване на продажбите, ръст на използваемостта и топ позиции на сайтове в търсачките.

вътрешна оптимизация (onpage)
Вътрешна оптимизация
линкове
Линкове към сайта
техническо състояние на сайта
Техническо състояние
UX анализ
Вътрешна оптимизация
копирайтинг
Анализ на текста
анализ на кода за грешки
Анализ на кода
Заяви одит на своя сайт сега!

Видове одити, които провеждаме

Юзабилити одит:
 * проверка дизайна на сайта
 * оценка на структурата и навигацията
 * оценка на функционалността
 * кръстосана проверка между различни браузъри

Технически одит:
* оценка на кода и неговата валидност
* анализ на оптимизацията и качеството на оформлението
* правилно използване на технологиите JavaFlashAjax и др
* проверка на хостинга
* прогнозно време за зареждане на страницата /page speed test/
* проверка на URL адресите

SEO анализ на сайта:
* отчет на линковете към сайта
* оценка на индексираните страници
* преработване структурата на сайта
* събиране на метаданни
* анализ на съдържанието
* работа със служебни файлове /robots, htaccess и т.н./

Проверка на входящите връзки:

* ключови думи в текстовете на линковете, които имат отношение към съдържанието
* достоверност и чистота на донорите
* динамика на растеж и спадове
* препоръки за отстраняване на „лоши“ линкове към сайта ви
* проверка на социални сигнали и препоръки

Кратък чек-лист на един одит на сайт (25 пункта)

 1. Защитен протокол (HTTPS)
 2. Разбираеми URL адреси
 3. Сканиране на сайта за проверка отговорите на сървъра
 4. Технически дублирания
 5. Дубли в тагове и мета тагове
 6. Robots.txt
 7. Sitemap.xml
 8. Проверка кода на сайта
 9. Структура сайта
 10. Коректност при използването нa  <h1> – <h6>
 11. Mobile-friendly
 12. AMP страници
 13. Микроданни Schema.org
 14. Протоколът Open Graph
 15. Проверка скоростта на зареждане на всички типове страници
 16. Анализ за наличие на безполезни или празни страници
 17. Анализ на GSC
 18. Проверка на текстовете за преспамване
 19. Проверка на вътрешните линкове
 20. Проверка коректността на “хлебните трохи”
 21. Проверка за наличие на трафик генериращи думи на страниците
 22. Проверка на генерираните заглавия, описания и h1
 23. Проверка за наличие на санкции от страна на Гугъл
 24. Мултиезичност (ако има такава)
 25. Списък на картинките за оптимизиране

Всички тези елементи от контролния списък са общо описание на това, какво е включено в одита. Разбира се, всеки от тях е разделен на много подпунктове.

Колко често трябва да провеждате SEO одит?

Като правило, SEO одит трябва да се извърши или в началото на работата по сайта, или при смяна на изпълнителя (seo агенцията). Препоръчваме ви също да извършите SEO одит след значителни промени в сайта или систематично (веднъж на всеки шест месеца / година), за да следите ситуацията. Ако вашият сайт съществува от дълго време, но решите да промените агенцията, SEO одитът ще помогне на новия изпълнител да разбере текущата ситуация, да подготви препоръки и  стратегия, както и да следи ключови показатели за постигане на заложените цели.

Защо SEO одитът на сайта трябва да се извършва от специалист?

В интернет има много полезни материали за това как сами да проведете одит на сайт. С тяхна помощ много собственици се опитват не само да разберат основите на SEO, но и да внедрят придобитите знания в своите проекти. Какви са рисковете и защо одитът трябва да се извърши от специалист? Факт е, че теоретичното разбиране на основите на SEO и практическите умения не са едно и също нещо. Собственикът на онлайн бизнес може да е доста запознат с принципите на популяризиране на сайтове, но практическият му опит (т.е. броят на успешно завършените проекти)  да е на аматьорско ниво. В резултат на това, някои задачи на SEO одита може да не бъдат напълно решени или да бъдат изцяло игнорирани. За да се проведе цялостен одит и да се коригират намерените грешки, се изисква известна компетентност, внимание към детайлите и разбира се, време за провеждане на всички пунктове, изброени по-горе.
Ето защо е най-добре да се обърнете към специалисти, които могат да проведат SEO одит с високо качество.

Каква е цената на SEO одита?

Цената на един одит зависи от много фактори, поради което по-голямата част от seo агенциите на своите сайтове или определят минимална цена, или не я съобщават, докато не се свърже клиентът с тях. Защо се получава така?. Има 5 основни критерия, които влияят за цената на SEO одит:

 1. Сложността на проекта
  Колкото по-голям е сайтът, съответно толкова повече работа ще се извършва върху него. Очевидно има огромна разлика между SEO-одит на сайт с няколко страници и интернет портал с хиляди страници;
 2. Предишен опит
  Друг важен фактор – дали е работено по оптимизацията на сайта преди? Ако даден сайт съществува отдавна, но не е оптимизиран по-рано, то броят на спешните задачи ще бъде по-голям от сайт, който е оптимизиран във времето;
 3. Дълбочина на изследването
  Самият клиент има право да избере нивото на изследване: повърхностно (проверка на най-очевидните грешки) или пълно (проверка на всички възможни грешки);
 4. Опитът на специалистите
  Опитът на SEO-специалистите, които работят в агенцията, оказва значително влияние върху цената на SEO-одита;

Ето защо е най-добре да се обърнете към специалисти, които могат да проведат SEO одит с високо качество.

Възможно ли е да поръчате SEO одит онлайн?

Практиката да се поръчват онлайн SEO одити става все по-популярна. За целта трябва само да се свържете с агенцията, да разберете цената на одита за вашия проект и да уговорите условията за сътрудничество. Въз основа на резултатите от работата, SEO агенцията предоставя отчет за одита и прави препоръки за по-нататъшно популяризиране на сайта. Ако планирате допълнително популяризиране на сайта, то агенцията може да се заеме с проекта онлайн.

Заключение

Пълният одит прилича на разследване и отнема доста време (от няколко часа до няколко дни, в зависимост от размера на сайта). Постарахме се накратко да опишем какво представлява сео одита и защо той е толкова важен.

 
Заяви одит на своя сайт сега!