• SEO оптимизация и Дигитален маркетинг

Софтуер с отворен код (СОК, на английски: open-source software) е софтуер, за който притежателят на авторските права на изходния код предоставя правата за обучение, промяна и разпространение на софтуера на всекиго и за всякакви цели (или накратко софтуер с лиценз за отворен код). Софтуерът с отворен код може да бъде разработван и по кооперативен публичен начин. Софтуерът с отворен код е най-честият пример за разработване с отворен код и често бива сравнен с потребителски генерирано съдържание (техническо определение) или движения с отворено съдържание (законово определение).

Моделът отворен код или съвместното разработване от много независими източници генерира много по-разнообразен обхват на гледна точка на дизайна и структурата на кода, отколкото разработването му само от една фирма, което позволява оцеляването му за дълъг период от време. В доклад на Standish Group (от 2008 г.) се казва, че възприемането и използването на модела на софтуер с отворен код е довело до спестявания в размер на 60 милиарда долара на година на потребителите.
Софтуерни експерти и изследователи на софтуера с отворен код са идентифицирали няколко предимства и недостатъци. Основното предимство за бизнеса е, че отвореният код е добър начин за постигне на по-голямо проникване на пазара. Фирмите, които предлагат софтуер с отворен код, са в състояние да създадат индустриален стандарт и по този начин да спечелят конкурентно предимство. Той също така подпомага изграждането на лоялност в разработчиците, тъй като имат усещането за по-голяма власт и чувство на частична собственост от крайния продукт.

Също така са необходими много по-малко разходи за маркетинг и логистика за такъв софтуер. Той също помага компаниите да бъдат в крак с развитието на технологиите. Добро средство е за промотирането на имиджа на кампанията, включително и на нейните търговски продукти. Развитието на софтуера с отворен код е допринесло за бързо и с високо качество създаване на надеждни продукти, които изискват малко средства.Беше ли полезно? Оценете ни!

Open source Софтуер с отворен код (СОК, на английски: open-source software) е софтуер, за който притежателят на авторските права на изходния код предоставя правата за обучение, промяна и разпространение на софтуера на всекиго и за всякакви цели (или накратко софтуер с лиценз за отворен код). Софтуерът с отворен код може да бъде разработван и по кооперативен публичен...
5 1 5 1
0 / 5