• SEO оптимизация и Дигитален маркетинг

PDF (от английски: Portable Document Format – преносим формат за документи) е отворен стандарт за обмен на документи. Файловият формат, създаден от Adobe Systems през 1993 г., се използва за представяне на документи по един и същ начин, независимо от хардуера, операционната система, или приложния софтуер.

Всеки PDF файл съдържа пълно описание на фиксирания двумерен документ (с вградени тримерни елементи при Acrobat 3D), в което влизат текст, шрифтове, изображения, двумерни векторни и растерни графики, от които са съставени документите.

Първоначално частна собственост на Adobe, PDF официално е отдаден като отворен стандарт на 1 юли 2008 г. и публикуван от Международната организация по стандартизация под номер ISO 32000 – 1:2008.

Форматът PDF комбинира следните три технологии:

Подмножество от програмния език за описание на страници PostScript, с което се генерират изгледът и графиките.
Система за вграждане/замяна на шрифтове, която позволява използваните шрифтове да се комплектуват с документите.
Система за структурирано съхранение на всички елементи в един-единствен файл, с приложение на техники за компресия на данните, където е необходимо.

Добавянето на етикети за достъпност към PDF файлове улеснява екранните четци и други помощни технологии да четат и да се придвижват в документ, с таблици на съдържанието, хипервръзки, показалци, алтернативен текст и т. н. Етикетите за достъпност също могат да прочетат информацията на различни устройства, като например голям тип дисплеи, лични дигитални помощници (PDA) и мобилни телефони. В Windows, Office for Mac и Office за уеб можете да добавяте етикети автоматично, когато записвате файл като PDF формат.
Най-бързият и лесен начин да се уверите, че PDF е достъпен, е да изпълните първо програмата за проверка на достъпността. След като сте разгледали някои проблеми, които са открити от програмата за проверка на достъпността, Office ще използва тази информация, за да създаде етикети за достъпност в PDF файла.Беше ли полезно? Оценете ни!

Portable Document Format PDF (от английски: Portable Document Format – преносим формат за документи) е отворен стандарт за обмен на документи. Файловият формат, създаден от Adobe Systems през 1993 г., се използва за представяне на документи по един и същ начин, независимо от хардуера, операционната система, или приложния софтуер. Всеки PDF файл съдържа пълно описание на фиксирания двумерен...
5 1 5 1
0 / 5