• SEO оптимизация и Дигитален маркетинг

Unix (официалната търговска марка е UNIX) е семейство от многозадачни и многопотребителски компютърни операционна системи, които произлизат от оригиналната AT&T Unix, разработена през 60-те и 70-те години на 20 век от група специалисти от AT&T, работещи в Bell Labs. В състава на работната група влизат Кен Томпсън, Денис Ричи и Дъглас Мак Илрой. В днешно време Unix има различни версии, разработени през годините от AT&T, както и от други комерсиални доставчици и некомерсиални организации.

Сегашният собственик на търговската марка UNIX е консорциумът за индустриални стандарти The Open Group. Правата върху изходния код на Unix обаче са оспорвани в дело от 2004 г., в което доставчикът на UNIX SCO Group обвинява Novell в оклеветяване на името (slander of title). Забележете, че собственикът на търговската марка използва названието UNIX, а не Unix. Терминът UNIX не е акроним, а следва историческата конвенция компютърните системи да се именуват с главни букви като ENIAC и MISTIC.

Само системи, напълно съвместими и сертифицирани по UNIX спецификацията (Single UNIX Specification) могат да се наричат „UNIX“. Другите се наричат „Unix-подобни“ (Unix-like).

В началото на 70-те и 80-те, когато компютрите не са толкова разпространени, академичните кръгове са вдъхновени от Unix, което води до широкомащабното ѝ възприемане (най-вече на варианта BSD, създаден в Калифорнийския университет в Бъркли), а също и от нови компании като Sun Microsystems. В наши дни в допълнение на сертифицираните Unix системи, Unix-подобните операционни системи като Linux и Mac OS X са често срещани.

Понякога названието традиционен Unix се използва за Unix или за операционна система с характеристики на Version 7 Unix или UNIX System V.

Първоначално Unix била предназначена да бъде удобна платформа за програмисти, разработващи софтуер. Постепенно системата се разраства и се разпространява в академичните кръгове, където ползвателите започнали да добавят свои програми и инструменти и ги споделяли с колегите си. Unix операционните системи се използват както за сървъри, така и за работни станции. Unix средата и моделът клиент-сървър са основни елементи при разработването на Интернет и при създаването на компютърните мрежи – в контраст с разработките на операционни системи за персонални компютри.

Както Unix, така и C, разработени от AT&T и разпространени в службите на американското правителство и академичните институции, са приспособявани към различни архитектури и операционни системи. В резултат на това Unix се свързва с понятието „отворена система“.

Unix е проектирана като преносима, многозадачна и многопотребителска, когато е във времеразделяща конфигурация. За Unix системите са характерни следните особености: използването на неформатиран текст за запазване на данни; йерархична файлова система; устройствата и някои видове процеси (inter-process communication) (IPC) се третират като файлове; използват се голям брой малки програми, които могат да бъдат навързани заедно чрез интерпретатор на команден ред и чрез канали (pipe), в контраст с използването на една монолитна програма със същата функционалност. Тези концепции са известни като философия на Unix.

В Unix, „операционната система“ се състои от тези инструменти заедно с ядрото (kernel – основната контролираща програма). Ядрото отговаря за пускане и спиране на програмите, за работа с файловите системи и за други задачи от „високо ниво“, които са общи за повечето програми. Най-важната му задача обаче е, че то контролира директния достъп до хардуера и разрешава конфликтите – например когато две програми едновременно искат достъп до едно и също устройство. Затова ядрото има специални привилегии за достъп до системата, което води до отделянето на „потребителско“ и „системно“ пространство.

Микроядрото се опитва да намали размера на ядрото, като разделя ядрото на много малки части изпълняващи определени операции. Във времената на мейнфрейм машините, когато „нормалният“ компютър се състоеше от твърд диск и терминали за вход-изход, файловият модел на Unix работеше много добре, тъй като входно-изходните операции бяха „линейни“. Но модерните системи имат и по-нови периферни устройства и използват графичен потребителски интерфейс, при който действието с мишката е нов, „събитиен модел“ и моделът на Unix не функционира така добре. През 80-те разработчиците насочват усилията си към системите, поддържащи тези нови устройства, за да осигурят неблокиращ вход-изход, да създадат варианти на междупроцесна комуникация, различни от pipe, както и за изваждането на мрежовите протоколи от ядрото.Беше ли полезно? Оценете ни!

Unix Unix (официалната търговска марка е UNIX) е семейство от многозадачни и многопотребителски компютърни операционна системи, които произлизат от оригиналната AT&T Unix, разработена през 60-те и 70-те години на 20 век от група специалисти от AT&T, работещи в Bell Labs. В състава на работната група влизат Кен Томпсън, Денис Ричи и Дъглас Мак Илрой. В днешно...
5 1 5 1
0 / 5