• SEO оптимизация и Дигитален маркетинг

XHTML (съкращение от eXtensible HyperText Markup Language) е език от семейството на XML-базираните езици, който наследява HTML – езикът, на който най-често се пишат уебстраниците в Интернет.

Докато езикът HTML е приложение, базирано на SGML (Standard Generalized Markup Language), много гъвкав markup language framework, то XHTML е базиран изцяло на XML – езикът, който наследява SGML. За да бъдат разчитани от парсера, XML-базираните документи (включително и XHTML) трябва да бъдат с добро оформление и без грешки, когато се проверяват с валидатора на W3C – http://validator.w3.org

XHTML 1.0 излиза на 20 януари 2000 година, създаден от работната група на World Wide Web консорциума (W3C). Официално XHTML 1.1 е пуснат на 31 май 2001 година. XHTML5 в разработка от септември 2009 година насам и ще бъде част от спецификацията на HTML5.
Езикът е създаден, за да направи HTML по-гъвкав език с по-големи възможности. Друга причина за създаването на XHTML е оперативната съвместимост на различните приложения и формати от данни. Докато HTML4 е базиран изцяло на SGML, XHTML е написан изцяло като XML-базиран език.Беше ли полезно? Оценете ни!

XHTML XHTML (съкращение от eXtensible HyperText Markup Language) е език от семейството на XML-базираните езици, който наследява HTML – езикът, на който най-често се пишат уебстраниците в Интернет. Докато езикът HTML е приложение, базирано на SGML (Standard Generalized Markup Language), много гъвкав markup language framework, то XHTML е базиран изцяло на XML – езикът, който наследява...
5 1 5 1
0 / 5