Какво е имейл маркетинг?

Имейл маркетингът е реклама чрез създаване на имейл кампании, насочени към минали, настоящи или бъдещи клиенти. Чрез имейл маркетинга уведомявате клиентите за вашите новости, оферти, промоции; напомняте им за вашите услуги, подтиквате ги към покупка, предлагате им индивидуални промоции или просто изграждате доверие като им предоставяте интересно и полезно съдържание. 

Имейл кампаниите могат да бъдат с различна честота – ежедневни, ежеседмични, месечни или когато искате да уведомите вашите клиенти за нещо, свързано с вашия бизнес. 

Така вие създавате директен канал от вашия сайт или магазин към клиента.

Имейл маркетинг

Защо да правим имейл маркетинг?

Възможностите днес за имейл маркетинг са почти неизчерпаеми – всичко е изпълнимо с повече креативност и иновативни идеи. Единствено ви е необходима клиентска база с имейли. Той е един от най-евтините методи за дигитална реклама, защото с една кампания може да се достигне до стотици хиляди целеви клиенти.

Имейл маркетингът се счита за един от най-успешните канали за реклама. Клиентската база се сегментира и по едно и също време могат да пуснати неограничен брой имейл кампании с различна насоченост. Неговите резултати са напълно измерими и позволяват персонализиране на всяка кампания..

С какво може да помогне имейл маркетинга на вашия бизнес?

Имейл маркетинг
 • Увеличаване на продажбите
 • Повишаване на трафика към вашия сайт
 • Засилване на връзката с клиентите
 • Персонализиран подход към всеки клиент
 • Популяризиране на вашия бизнес

Как работим ние?

Ние изработваме имейл кампании, съобразени с изискванията и особеностите на вашия бизнес. Работим със стратегическа насоченост, анализираме и подобряваме резултатите с всяка следваща кампания.

Нашите 6 основни стълба на работа с имейл маркетинг са:

Контент стратегия

контент стратегия имейл маркетинг

Целево създаване на имейл кампания чрез качествено съдържание, графично офомление и текст на имейла.

Копирайтинг

копирайтинг имейл маркетинг

Напълване на имейла със завладяващ, информативен и продаващ текст на имейла

Визуален код

визуален код имейл маркетинг

Подходящо графично оформление на имейла, съобразено с бранда и темата на кампанията, за да е привлекателно за аудиторията.

Сегментиране

Имейл маркетинг

Подразделяне на клиентската база на сегменти в зависимост от нейното място във вашия бизнес.

Без СПАМ

анти спам имейл маркетинг

Създаване на целенасочени имейл кампании, които да привличат, а не да отблъскват и дразнят клиента.

Анализ

анализ имейл маркетинг

Анализ на резултатите от кампаниите и обратна връзка относно стратегическото им продължение.

Месечни пакети имейл маркетинг

4 имейл кампании

Имейл маркетинг

150 /лв.

 • Кампания до 10 000 абоната
 • Настройване на имейл клиентска листа
 • Сегментиране на базата данни
 • Стратегическа рамка
 • Писане на копи
 • Визуален код
 • Анализ и отчет на резултатите

8 имейл кампании

Имейл маркетинг

250 /лв.

 • Кампания до 10 000 абоната
 • Настройване на имейл клиентска листа
 • Сегментиране на базата данни
 • Стратегическа рамка
 • Писане на копи
 • Визуален код
 • Анализ и отчет на резултатите

12 имейл кампании

Имейл маркетинг

350 /лв.

 • Кампания до 10 000 абоната
 • Настройване на имейл клиентска листа
 • Сегментиране на базата данни
 • Стратегическа рамка
 • Писане на копи
 • Визуален код
 • Анализ и отчет на резултатите

Enterprise

Имейл маркетинг

$29.99 /Month

 • Increase traffic 130%
 • Backlink analysis
 • Organic traffic 215%
 • 10 Free Optimization
 • 24/7 support

За кампании с над 10 000 абоната се изготвя индивидуална оферта. Всички цени са без ДДС!

Искаш ли да стартираш своята имейл кампания? Заяви при нас!