Новите промени в push уведомленията и какво да правите

Блокирането на заявки за push известия в браузърите влиза в сила – какво означава това и какво да правите?Събирането на абонаментна база за push известия през 2020г. ще бъде малко по-трудно. Chrome и Firefox ще…