Трик с ключови думи с използване на “VS” в Google

vs keywords

Съдържание


VS
се явявва индикатор за противопоставяне.
Какво се случва в търсачката, когато се използва конструкцията [ключова фраза] VS?

Как работи алгоритъмът? Как да извлечете полза от тях за сайта?

 

VS ключови фрази

С какво са особени ключовите фрази с vs? Интент се явява сравнението. Потребителят въвежда ключовата дума и vs, след което очаква списък с различни предложения за нещо подобно от търсачката.

VS ключеви фрази

Изключително удобна опция. Причините, поради които използването на фразата за сравнение vs е станала широко използвана в търсенето са следните:

 • Бързо изследване на нещо ново. Ако се появи нов обект за изследване, тогава vs ви помага да разберете какво представлява. Как? Например услуги с такива абстрактни имена като hadoop или hive, spark . В списъка със съвети, който се появява след vs , можете да видите подобни, по-известни продукти;
 • Лесен за използване
 • Точност на резултатите в подсказките

Ефективен е и при намирането на алтернативи. Аналогични ключови фрази няма. Ако въведете versus или or, резултатите ще бъдат по-малко свързани.

Вижте примера с or. Сравняваме bert or с bert vs и резултатът е следният:bert or с bert vs

В случай на използване vs, търсачката обработва интента и предоставя списък с алгоритми, които са подобни на Google BERT.


А какво ще се случи, ако:

 • Качите списък с всички опции, които се показват след vs, с изключение на нерелевантните
 • Изпишете vs за всяка намерена опция, за да откриете още повече варианти
 • Съставите карта с връзки между всички опции

В резултат използването на подобна методология от оптимизатора дава възможност за сглобяване на семантична структура. Получаваме следното:

карта с връзки между всички опции

Практическото приложение е широко:

 • Създаване на структура на сайта
 • Създаване на система от препоръки
 • Разширяване пълнотата на сайта

Всички приложения водят до подобрено класиране на страниците в резултатите от търсенето. Например, система от подходящи препоръки може да увеличи фактора Dwell Time /показател, който дава инфо колко дълго потребителят е бил на сайта от момента, в който е щракнал върху него/ и т.н.

Dwell Time

 

Автоматизиране на vs – събиране на данни от предложенията за търсене

Google има специална връзка за изтегляне на данни с подсказки. Изглежда така:
http://suggestqueries.google.com/complete/search?&output=toolbar&gl=us&hl=en&q=[ключова дума]

Параметрите са:
• output=toolbar показва, че данните ще бъдат предоставени във формат XML;
• gl = us задава кода на държавата (сменяте с bg за България)
• hl = us задава езика (сменяте с bg за България)
Параметърът q е за ключовата дума

Пример с думата “почивка малдиви” – http://suggestqueries.google.com/complete/search?&output=toolbar&gl=bg&hl=bg&q=[%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8]

Резултат:
suggest queries google

Когато качвате данни, трябва да ги “почистите”. По-добре е да го направите в началото още на етап сканиране. Защо? За да не е чистите голям обем от данни по-късно. Въз основа на практиката е съставен следният списък от правила.

 След vs трябва да изтриете резултати, чийто текст:

 • Съдържа оригиналната фраза. Например, търсите tensor и след vs се показва пак tensor
 • Съдържа няколко варианта VS

Резултатът е съвкупност от семантични връзки между множество заявки.

 

 

Създаване на графика

След като анализираме заявките и определим връзките, можем да изградим мрежова графика. Пример за графика:
мрежова графика

Изображението съдържа повечето основни технологии, за които трябва да знаят онези, които се занимават с изкуствен интелект. Резултатът е логично групиране на много технологии.

Как да направите визуализация? Чрез софтуери. Например, за да създадете горната графика е достатъчно да използвате безплатната електронна таблица на Google и безплатната версия на flourish.studio.

Как да автоматизирате създаването на графики? Например, използвайте пакета Python networkx. Пакетът има специална функция за графики. Името на функцията е ego_graph. За удобство Ви предоставяме готов шаблон с кодове за изграждане на графики:

import networkx as nx

# SAMPLE DATA FORMAT
#nodes = [(‘tensorflow’, {‘count’: 13}),
# (‘pytorch’, {‘count’: 6}),
# (‘keras’, {‘count’: 6}),
# (‘scikit’, {‘count’: 2}),
# (‘opencv’, {‘count’: 5}),
# (‘spark’, {‘count’: 13}), …]

#edges = [(‘pytorch’, ‘tensorflow’, {‘weight’: 10, ‘distance’: 1}),
# (‘keras’, ‘tensorflow’, {‘weight’: 9, ‘distance’: 2}),
# (‘scikit’, ‘tensorflow’, {‘weight’: 8, ‘distance’: 3}),
# (‘opencv’, ‘tensorflow’, {‘weight’: 7, ‘distance’: 4}),
# (‘spark’, ‘tensorflow’, {‘weight’: 1, ‘distance’: 10}), …]

#BUILD THE INITIAL FULL GRAPH
G=nx.Graph()
G.add_nodes_from(nodes)
G.add_edges_from(edges)

#BUILD THE EGO GRAPH FOR TENSORFLOW
EG = nx.ego_graph(G, ‘tensorflow’, distance = ‘distance’, radius = 22)

#FIND THE 2-CONNECTED SUBGRAPHS
subgraphs = nx.algorithms.connectivity.edge_kcomponents.k_edge_subgraphs(EG, k = 3)

#GET THE SUBGRAPH THAT CONTAINS TENSORFLOW
for s in subgraphs:
if ‘tensorflow’ in s:
break
pruned_EG = EG.subgraph(s)

ego_nodes = pruned_EG.nodes()
ego_edges = pruned_EG.edges()

 

Какво ще се случи, ако ключовата фраза се отнася за две ниши? Задачата се решава от функцията k_edge_subgraphs. Функцията k_edge_subgraphs намира групи, които не могат да бъдат разделени чрез извършване на k или по-малко действия. От практиката оптималните прагови стойности са k = 2 и k = 3.
В резултат графиката ще бъде почистена от излишни неща.

 

Заключение

Методология, използваща vs заявки, позволява да се идентифицират семантични структури. Схемата е проста. За да идентифицирате структурата, първо трябва да качите vs данните. След това да съберете всички тематични фрази. Търсачката маркира намерените елементи като близки семантично. Практическото приложение е широко.

Използването на бранд във фраза за ключови думи не е задължително. Методиката също работи с ястия, телевизионни предавания и всичко останало. Връзките са разработени най-добре в сегмента на английския език. Следователно, ако има малко връзки, намерени на друг език, тогава трябва да се използва преводач.

Оценете ни

0 / 5

Your page rank:

Подобни публикации

Тенденции в SEO през 2024

SEO тенденции 2024

SEO през 2024г. ще бъде в пресечната точка на иновациите и адаптивността. С изкуствения интелект (AI) и разширената реалност (AR), които трансформират онлайн взаимодействията, както

Станислав Пеев

Станислав Пеев

Над 10 години опит в SEO оптимизацията и много сертификати /Yoast, Google, Semrush, Netpeak, Serpstat, Woorank и т.н./.
Работя с най-популярните SEO софтуери.
Имам участия в конференции и собствени статии публикувани в престижни SEO издания.

Портфолио
Creative
Нани Хоум
Nani Home
Станимир Михов фитнес инструктор
Stanimir Mihov
СЕО Услуги
Други услуги