Трик с ключови думи с използване на „VS“ в Google

vs keywords

Трик с ключови думи с използване на „VS“ в Google


VS
се явявва индикатор за противопоставяне.
Какво се случва в търсачката, когато се използва конструкцията [ключова фраза] VS?

Как работи алгоритъмът? Как да извлечете полза от тях за сайта?

 

VS ключови фрази

С какво са особени ключовите фрази с vs? Интент се явява сравнението. Потребителят въвежда ключовата дума и vs, след което очаква списък с различни предложения за нещо подобно от търсачката.

VS ключеви фрази

Изключително удобна опция. Причините, поради които използването на фразата за сравнение vs е станала широко използвана в търсенето са следните:

 • Бързо изследване на нещо ново. Ако се появи нов обект за изследване, тогава vs ви помага да разберете какво представлява. Как? Например услуги с такива абстрактни имена като hadoop или hive, spark . В списъка със съвети, който се появява след vs , можете да видите подобни, по-известни продукти;
 • Лесен за използване
 • Точност на резултатите в подсказките

Ефективен е и при намирането на алтернативи. Аналогични ключови фрази няма. Ако въведете versus или or, резултатите ще бъдат по-малко свързани.

Вижте примера с or. Сравняваме bert or с bert vs и резултатът е следният:bert or с bert vs

В случай на използване vs, търсачката обработва интента и предоставя списък с алгоритми, които са подобни на Google BERT.


А какво ще се случи, ако:

 • Качите списък с всички опции, които се показват след vs, с изключение на нерелевантните
 • Изпишете vs за всяка намерена опция, за да откриете още повече варианти
 • Съставите карта с връзки между всички опции

В резултат използването на подобна методология от оптимизатора дава възможност за сглобяване на семантична структура. Получаваме следното:

карта с връзки между всички опции

Практическото приложение е широко:

 • Създаване на структура на сайта
 • Създаване на система от препоръки
 • Разширяване пълнотата на сайта

Всички приложения водят до подобрено класиране на страниците в резултатите от търсенето. Например, система от подходящи препоръки може да увеличи фактора Dwell Time /показател, който дава инфо колко дълго потребителят е бил на сайта от момента, в който е щракнал върху него/ и т.н.

Dwell Time

 

Автоматизиране на vs – събиране на данни от предложенията за търсене

Google има специална връзка за изтегляне на данни с подсказки. Изглежда така:
http://suggestqueries.google.com/complete/search?&output=toolbar&gl=us&hl=en&q=[ключова дума]

Параметрите са:
• output=toolbar показва, че данните ще бъдат предоставени във формат XML;
• gl = us задава кода на държавата (сменяте с bg за България)
• hl = us задава езика (сменяте с bg за България)
Параметърът q е за ключовата дума

Пример с думата „почивка малдиви“ – http://suggestqueries.google.com/complete/search?&output=toolbar&gl=bg&hl=bg&q=[%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8]

Резултат:
suggest queries google

Когато качвате данни, трябва да ги „почистите“. По-добре е да го направите в началото още на етап сканиране. Защо? За да не е чистите голям обем от данни по-късно. Въз основа на практиката е съставен следният списък от правила.

 След vs трябва да изтриете резултати, чийто текст:

 • Съдържа оригиналната фраза. Например, търсите tensor и след vs се показва пак tensor
 • Съдържа няколко варианта VS

Резултатът е съвкупност от семантични връзки между множество заявки.

 

 

Създаване на графика

След като анализираме заявките и определим връзките, можем да изградим мрежова графика. Пример за графика:
мрежова графика

Изображението съдържа повечето основни технологии, за които трябва да знаят онези, които се занимават с изкуствен интелект. Резултатът е логично групиране на много технологии.

Как да направите визуализация? Чрез софтуери. Например, за да създадете горната графика е достатъчно да използвате безплатната електронна таблица на Google и безплатната версия на flourish.studio.

Как да автоматизирате създаването на графики? Например, използвайте пакета Python networkx. Пакетът има специална функция за графики. Името на функцията е ego_graph. За удобство Ви предоставяме готов шаблон с кодове за изграждане на графики:

import networkx as nx

# SAMPLE DATA FORMAT
#nodes = [(‘tensorflow’, {‘count’: 13}),
# (‘pytorch’, {‘count’: 6}),
# (‘keras’, {‘count’: 6}),
# (‘scikit’, {‘count’: 2}),
# (‘opencv’, {‘count’: 5}),
# (‘spark’, {‘count’: 13}), …]

#edges = [(‘pytorch’, ‘tensorflow’, {‘weight’: 10, ‘distance’: 1}),
# (‘keras’, ‘tensorflow’, {‘weight’: 9, ‘distance’: 2}),
# (‘scikit’, ‘tensorflow’, {‘weight’: 8, ‘distance’: 3}),
# (‘opencv’, ‘tensorflow’, {‘weight’: 7, ‘distance’: 4}),
# (‘spark’, ‘tensorflow’, {‘weight’: 1, ‘distance’: 10}), …]

#BUILD THE INITIAL FULL GRAPH
G=nx.Graph()
G.add_nodes_from(nodes)
G.add_edges_from(edges)

#BUILD THE EGO GRAPH FOR TENSORFLOW
EG = nx.ego_graph(G, ‘tensorflow’, distance = ‘distance’, radius = 22)

#FIND THE 2-CONNECTED SUBGRAPHS
subgraphs = nx.algorithms.connectivity.edge_kcomponents.k_edge_subgraphs(EG, k = 3)

#GET THE SUBGRAPH THAT CONTAINS TENSORFLOW
for s in subgraphs:
if ‘tensorflow’ in s:
break
pruned_EG = EG.subgraph(s)

ego_nodes = pruned_EG.nodes()
ego_edges = pruned_EG.edges()

 

Какво ще се случи, ако ключовата фраза се отнася за две ниши? Задачата се решава от функцията k_edge_subgraphs. Функцията k_edge_subgraphs намира групи, които не могат да бъдат разделени чрез извършване на k или по-малко действия. От практиката оптималните прагови стойности са k = 2 и k = 3.
В резултат графиката ще бъде почистена от излишни неща.

 

Заключение

Методология, използваща vs заявки, позволява да се идентифицират семантични структури. Схемата е проста. За да идентифицирате структурата, първо трябва да качите vs данните. След това да съберете всички тематични фрази. Търсачката маркира намерените елементи като близки семантично. Практическото приложение е широко.

Използването на бранд във фраза за ключови думи не е задължително. Методиката също работи с ястия, телевизионни предавания и всичко останало. Връзките са разработени най-добре в сегмента на английския език. Следователно, ако има малко връзки, намерени на друг език, тогава трябва да се използва преводач.

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *