Миниатюри на изображения в Google за органични резултати: какво представляват, как работят и ще помогнат ли на SEO?

Съдържание

Когато става въпрос за SEO, искаме да сме сигурни, че нашите клиенти ще получат конкурентно предимство, което да им помогне за техните продажби. Един от най-интересните елементи на резултатите от търсенето на Google е възможността органичните резултати да се открояват с миниатюри на изображения в SERP.

Проблемът е, че не всеки сайт има достъп до обработката на миниатюрите в търсачката на Google, и по-специално до обработката на множество изображения, което може да окаже значително влияние върху CTR. Неведнъж сме виждали тази ситуация, която кара SEO специалистите да търсят решение.

Целта на тази статия е да даде повече яснота за ситуацията с приложими съвети за отстраняване на проблеми с миниатюрите на изображенията. Преди да пристъпим към  проучването, ще ви предоставя малко информация за миниатюрите на изображения в търсенето.

Кратък отговор

Когато се опитвате да покажете миниатюра с няколко изображения за дадена уеб страница, трябва да предприемете важни стъпки. На първо място, преценете дали страницата има проблеми с визуализацията или с индексирането и дали това е проблем за целия сайт или за конкретна страница. Проучванията показват, че както структурните данни, така и CMS на уебсайта не би трябвало да оказват влияние върху обработката на множество изображения. Съсредоточете се върху работещите фактори, като например релевантност на изображението, качество на изображението, alt текст, заглавие на продукта, наличие на > 8 изображения на страницата, последователност на появяване, заедно с гарантиране, че фонът на изображението и подредбата на продукта са в съответствие с други сайтове, които имат тази обработка.

История на миниатюрите на изображения в търсенето в Google

Миниатюрите на изображенията са част от резултатите от търсенето в Google за мобилни устройства от доста време (поне няколко години). Едва след значителни тестове на настолни компютри преди около година, миниатюрите на изображенията станаха стандартна характеристика на голяма част от резултатите от търсенето на Google.

А миниатюрите на изображенията за органичните списъци не са функция, която скоро ще изчезне, като с течение на времето тяхната значимост постепенно се увеличава. Според Rank Ranger миниатюрите на изображения се появяват в 40% от SERP за настолни компютри и 65% от SERP за мобилни устройства.

По подобен начин данните от Advanced Web Ranking показват значителна разлика в значимостта на функцията в зависимост от индустрията. Най-големите категории, в които се виждат миниатюри на изображения, са в сектори като “Пазаруване”, “Стил и мода”, “Храни и напитки” и “Пътуване”.

Категориите, в които миниатюрите на изображенията са по-малко – правителство, политика, лични финанси и образование.

Според проучване, форматът с няколко изображения се използва изключително в сектора на електронната търговия. А с едно изображение е по-разпространен в другите отрасли.

Различни видове миниатюри на изображения

Когато става въпрос за миниатюри на изображения в Google SERP, на практика има три различни ситуации, които могат да възникнат за дадена уеб страница. Няколко изображения могат да се показват в последователност, едно изображение може да се показва като предварителен преглед или да няма никакво изображение.

Ето как изглежда всеки от тях:

Миниатюри с няколко изображения

При обработката на миниатюри с няколко изображения Google избира няколко изображения, които да се появят в предварителния преглед на резултатите от търсенето. Ето как изглежда това:

Въз основа на проучвания се забелязва, че минималното количество изображения, които Google изтегля в предварителния преглед на десктоп е 4. Това обаче зависи от ориентацията на изображението, като снимките в портретен режим изискват повече изображения, за да запълнят пространството.

min nqko izob

Миниатюри с единични изображения

Появата на миниатюри с едно изображение за уеб страници е много по-разпространена от обработката с няколко изображения. Ето как изглежда това:

dubai min

Липса на миниатюра(и)

Google предлага и опцията да не показва никакво изображение в резултатите от търсенето, които обикновено изглеждат като стандартен резултат в търсенето. Ето как изглежда това:

boh min

Проблеми с миниатюрите

Определянето на степента на липсващите миниатюри е приоритет номер едно при отстраняване на проблеми. Опитът с отстраняването на проблеми с липсващи миниатюри на изображения показва, че има три нива на сериозност: проблеми с класирането (ниво 1), проблеми с визуализацията (ниво 2) и проблеми с индексирането (ниво 3).

Всяко от трите нива на сериозност е свързано със собствени проблеми.

Ниво на сериозност 1 (ниско): Проблеми с класирането

Отскоро вече няма максимален брой миниатюри, които могат да се появят за дадена страница в Google. Проучването установи, че има филтър за миниатюри – Google ще показва максимум 4 уебстраници с много изображения едновременно.

Това е подобно на богатите резултати от FAQ и How-to, които имат филтър, който не позволява показването на повече от 3 от всеки резултат едновременно. При миниатюрите целта е да не се появяват повече от 4 с множество изображения. Това е при условие, че страницата ви отговаря на условията за обработка на няколко изображения.

Ниво 2 на тежест (средно): Проблеми с визуализацията

Ако в уеб страницата ви има проблеми с визуализацията по отношение на обработката на няколко изображения, тук нещата започват да стават по-сложни. Най-ефективният начин да разберете дали страницата ви има проблеми с визуализацията е да използвате оператор за търсене site: като тествате различни заявки, за които се класирате и които са подходящи за страницата. Eто как изглежда това за страница, която няма проблем с визуализацията на миниатюри с няколко изображения:

creat tuniki

В примера по-горе (това е най-доброто за сайта ви) страницата се показва правилно от оператора за търсене в сайта, комбиниран със съответна заявка (site: url адреса + конкретно търсене накрая). Това означава, че всичко, което страницата трябва да направи, е да се появи в рамките на първите 4 страници, които отговарят на изискванията за обработка на множество изображения.

Ниво 3 на сериозност (високо): Проблеми с индексирането

Когато дадена страница има проблеми с индексирането на миниатюри на изображения, това може да окаже значително влияние върху способността на Google да показва изображения като част от фрагмента й. Проблемите с индексирането на миниатюри  могат да бъдат както на ниво страница, така и на ниво сайт. На ниво сайт означава, че проблемите са много по-широко разпространени и изискват преглед на подхода като цяло.

При оценката на проблемите с индексирането отново ще използваме същия подход, използван в ниво 2, свързан с оператора за търсене на сайта. Разликата между 2 и 3 е свързана с изображенията, които не се появяват в рамките на търсенето на изображения, което подсказва, че има проблем с достъпа на Google до съдържанието на изображението на първо място.
Като пример, този сайт имат страница, на която нито едно от изображенията не се индексира:

no foto

Това не е добър знак за страницата по отношение на миниатюрите, като Google дори няма възможност да избере изображения дори за формата на единична миниатюра, да не говорим за обработката на няколко изображения.

Ако уебстраницата ви попада в тази категория, ще трябва да разберете дали проблемът е свързан със страницата или с целия сайт. Ако е базиран на страница, той е свързан със съдържанието конкретно на този URL адрес (може изобщо да не е индексирана). Ако е за целия сайт, значи имате по-голям проблем и вероятно е свързан с подход, използван в целия сайт, на който Google не реагира добре.

Лесен и прост начин да разберете дали сайтът ви има проблеми с миниатюрите в целия сайт e като зададете настройки за търсене на 100 страници едновременно (вместо на 10) и използвате оператор за търсене в сайта с различни заявки, по които сайтът се класира. Ако първите 10 заявки не дадат нито една миниатюра на изображение, може би имате проблем с индексирането на миниатюри в целия сайт.

Определянето на всяко от нивата на тежест, има за цел да установи колко близо сте до целта за постигане на решение на проблема с миниатюри с няколко изображения.

Какво показват изследванията

Проучването за миниатюрите е съсредоточено основно върху обработката на множество изображения, от която се интересуват много специалисти по SEO.

Структурирани данни и миниатюри с няколко изображения

Що се отнася до структурираните данни (или Schema Markup, както някои го наричат), се установи, че около 30% от всички резултати, които бяха третирани с множество изображения, нямаха никакви структурирани данни на страницата (огромното мнозинство бяха страници с категории от е-търговията). Все пак има малка част от тях, които имат схема ItemList (друга схема, която според някои помага при обработката на много изображения), въпреки че тази маркировка в по-голямата си част се съдържа във всеки отделен продукт, който се появява в рамките на категорията. Така че на практика е невъзможно да сме сигурни, че схемата е влияещият фактор, когато са избрани няколко изображения, които да се появят като фрагмент.

Говорейки  за влиянието на Schema върху обработката на множество изображения, често виждаме объркване около термина “rich snippet” в SEO. Мнозина смятат, че това  е всичко, което изглежда различно от стандартния фрагмент на уеб страница, и дори така го определя Google. “Богатият резултат” е нещо, което произлиза от структурираните данни, а не от HTML, и трябва да бъде посочен в галерията за търсене, за да може да бъде категоризиран по този начин.

Система за управление на съдържанието (CMS) и миниатюри с няколко изображения

По темата за влиянието на системата за управление на съдържанието (CMS) върху обработката на миниатюри с много изображения не са открити доказателства, които да сочат, че конкретен CMS сам по себе си по-добър или по-лош. Вместо това е по-вероятно да се дължи на допълнителните функции, които се използват в страниците с категории в различните платформи.

Струва си обаче да се отбележи, че голям брой сайтове, използващи Magento, имат добро покритие с обработката на множество изображения. Това не означава, че Magento е категорично по-добър от другите CMS, но изглежда, че тези сайтове имат добро покритие. Същото може да се каже и за WordPress, но в по-малка степен.

Фактори, влияещи върху миниатюрите на изображенията

Целта на този списък е да предостави своеобразна информация за отстраняване на неизправности, свързани с това, че в сайта ви не се появяват миниатюри с няколко изображения. Връщайки се към нивата на сериозност, разгледани по-рано , този раздел е насочен изключително към нива 2-3, които се фокусират върху ефективното показване на визуализациите за вашата страница и индексирането на съдържанието на изображенията като цяло. Ето няколко идеи, които да тествате, ако страницата или сайтът ви попадат в някоя от тези категории.

Пример, показващ как се зареждат изображенията в страниците, когато JavaScript е забранен.
  • Тест за деактивиране на JavaScript: чудесно предложение на Шейн Джоунс е да деактивирате JavaScript и да видите как се зареждат изображенията от страницата.  Неизползването на JS за зареждане на изображенията би се считало за по-надежден подход за показване на съдържание с изображения.

  • Съответствие на изображенията: зада бъдат включени в предварителния преглед на SERP (ниво 2), се предполага, че по-голямата част от изображенията на страницата са индексирани. Това прави релевантността на изображението по-значим фактор, тъй като Google ще разчита в по-голяма степен на това, че изображението е подходящо за показване в резултатите от търсенето, като част от фрагмента за страницата. Уверете се, че изображенията са подходящи за заявката, като ги сравните със страници на други сайтове с обработка на няколко изображения като еталон.

  • Качество на изображението: Има случаи, в които размерът на изображението е причинил проблеми с качеството, което вероятно е причината Google да не го включи в извадката. Качеството на изображенията се намалява, когато се визуализират в резултатите от търсенето на Google, така че ако изображението вече е с ниско качество, това води до там, че Google изобщо да не иска да го представи в своите резултати от търсенето. Уверете се, че изображенията са с разумен размер и не са пикселизирани.

  • Alt текст: това може да се счита за един от най-основните и фундаментални аспекти на SEO оптимизацията за изображения, Това не е проблем, но е нещо, което ще искате да включите в списъка си още в началото, когато се опитвате да отстраните проблеми с миниатюрите на изображенията.

  • Заглавие на продукта: заглавията на продуктите, които се появяват на страниците на категорията, дават възможност за оптимизиране на заявките, по които категорията се класира. То също така дава възможност на страницата да предостави повече контекст за конкретни изображения, което може да бъде съображение за подпомагане на извеждането на изображението в SERP.

  • > 8 релевантни изображения: в този случай няма конкретен брой изображения, които да са идеални, тъй като това се отнася по-скоро до ориентацията, но е важно на страницата да има повече от 8 изображения, които отговарят на изискванията за миниатюри с няколко изображения. Ако например има 4 изображения, но всички те са в портретен формат, това може да не е достатъчно, за да се запълни фрагментът с резултатите от търсенето на десктоп, в резултат на което фрагментът ще се използва само за една миниатюра.

  • Последователност на появяване: може да се окаже, че най-добрите и най-подходящите изображения за извличане се намират на по-високо място в страницата. Ако на страницата има няколко изображения, които не са достатъчно релевантни на съдържанието на страницата, тогава може да загубите възможността да получите обработка с няколко изображения.

  • Прозрачни фонове: когато има твърде много прозрачно пространство върху продуктово изображение, това води до черен фон (вместо бял) в резултатите от търсенето в Google.  Възможно е това да се дължи на факта, че Google не иска да показва множество изображения с черен фон (който по принцип не контрастира добре) в резултатите от търсенето.

  • Подредба на продукта: при един мащабен сайт за електронна търговия се уверете, че включените изображения не са твърде претрупани, за да може Google лесно да извлече няколко изображения и да ги покаже едно до друго в подредба.

Основни изводи

Що се отнася до миниатюрите в Google SERP, има много неща, които трябва да се разгледат, за да се третират като много изображения. Първата стъпка при оценката на въздействието трябва да бъде разбирането на сериозността на ситуацията, която обхваща от проблем с класирането на страницата до значителни и широко разпространени проблеми с индексирането.

След като е установена ситуацията, в която попада сайтът ви, е време да започнете да прилагате теориите, свързани с миниатюрите на изображенията. Структурираните данни ще имат пряко въздействие върху обработката на миниатюри с много изображения, но биха могли да помогнат и при обработката на единични изображения, ако това е следващият най-добър източник за Google

Започнете с деактивиране на JS, за да видите дали изображенията се зареждат, което лесно може да допринесе за ниво 3 (проблеми с индексирането). Другите препоръки включват оценка на качеството и релевантността на изображенията, добавяне на alt текст, преглед на заглавията на продуктите, броя на изображенията на страницата, последователността на появата им и как изглежда фонът на изображенията. Оценката на всяко от тях е добра отправна точка при отстраняването на проблеми, свързани с обработката на множество изображения.

Често задавани въпроси за миниатюри на изображения

Изисква ли се използването на структурирани данни, за да се третират миниатюрите с много изображения?

Не. Структурираните данни не са задължително условие за получаване на миниатюри на изображения в резултатите от търсенето в Google като цяло. Страниците без Schema могат да генерират обработката на множество изображения, което означава, че тя не е изискване. Това не означава, че Schema изобщо не помага. Просто няма с достатъчно доказателства, за да се препоръча като подход за отстраняване на проблема.

Може ли миниатюра на изображение да бъде попълнена на страница от напълно различен URL адрес в този или друг сайт?

Не. миниатюрата, която се появява в резултатите от търсенето в Google, е от изображение, което се намира в изходния код на тази страница, а не на друга страница или уебсайт. Ако миниатюрата се появява за вашата страница, това означава, че тя е някъде там, просто може да се наложи да се разровите в DevTools или в рамките на визуализирания HTML, като използвате теста за rich snippets на Google.

Могат ли резултатите с отстъпление да показват обработката на няколко изображения?

Не. Резултатите с отстъпи (които често се появяват като втори резултат за даден уебсайт) не изглежда да могат да се използват за обработка на множество изображения. Изглежда, че само първият URL адрес ще получи пълна обработка. Ако на дадена страница има вмъкнат URL адрес, който се появява заедно с първоначалния URL адрес, и двата отговарят на условията за резултати с  много отговори на често задавани въпроси, само първоначалният URL адрес ще се появи с обработка на често задаваните въпроси.

Могат ли страниците, които дават rich snippet от FAQ схемата да показват обработката на няколко изображения?

Да. Ако дадена страница отговаря на изискванията за богати резултати с често задавани въпроси и за обработка на миниатюри с множество изображения, и двете могат да се появят едновременно на страницата в десктопа.

Дали Shopify или други системи за управление на съдържанието оказват отрицателно въздействие върху обработката на множество изображения?

Не. Не се вижда връзка с конкретен CMS и изключване от обработката на множество изображения с миниатюри. Изглежда обаче, че някои платформи (като Shopify) понякога използват JS за показване на изображения на страниците с категории, което със сигурност може да допринесе за проблеми с миниатюрите на изображенията.

Влияе ли тагът og:image върху обработката на миниатюри с няколко изображения?

Тъй като тагът og:image указва само едно изображение, това не е подход, който би оказал влияние върху това дали Google показва няколко изображения за дадена страница или не. Това е така, защото Google се нуждае от достъп до селекция от изображения (поне 8), за да покаже множество изображения в SERP. Наличието на таг og:image може да помогне при обработката на миниатюри на единични изображения, но не и за множество изображения.

Оценете ни

0 / 5

Your page rank:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Подобни публикации

Тенденции в SEO през 2024

SEO тенденции 2024

SEO през 2024г. ще бъде в пресечната точка на иновациите и адаптивността. С изкуствения интелект (AI) и разширената реалност (AR), които трансформират онлайн взаимодействията, както

Станислав Пеев

Станислав Пеев

Над 10 години опит в SEO оптимизацията и много сертификати /Yoast, Google, Semrush, Netpeak, Serpstat, Woorank и т.н./.
Работя с най-популярните SEO софтуери.
Имам участия в конференции и собствени статии публикувани в престижни SEO издания.

Портфолио
Creative
Нани Хоум
Nani Home
Станимир Михов фитнес инструктор
Stanimir Mihov
СЕО Услуги
Други услуги