Видимост на сайта в търсачките – какво представлява и как се изчислява

Съдържание

Промяната на видимостта на даден сайт в търсачките е един от важните показатели за ефективността на SEO работата.
Какво обаче се разбира под видимост?

Даваме общо определение: Видимостта на даден сайт в търсачките е количествена мярка за присъствието му в зоната на видимост на целевата аудитория. Повечето от съществуващите инструменти изчисляват този показател въз основа на формула. 

Опростен метод за изчисляване на видимостта на уебсайта

Опростеният метод се основава на концепцията за “пазарен дял”, какъв дял от всички импресии за целеви заявки сайтът взима на пазара. И видимостта на сайта тук се оценява като съотношение на дела на импресиите в ТОП10 към всички импресии за целеви заявки. Смята се, че ако даден сайт е в ТОП10 за всяка заявка, тогава ще бъде видим (т.е. сайтът ще се появи на потребителя). 

Видимост = SUM (Честота на заявките в TOP10) / SUM (Честота) * 100%

Предимства на опростения метод: лесен за разбиране и обяснение на клиента

Основни недостатъци:

 • Не всички сайтове в TOP10 ще се покажат на потребителя
 • Всичко извън TOP10 е в зоната на невидимост

Класически метод за изчисляване на видимостта

Поради развитието на рекламата, част от резултатите в TOP10 започнаха да слизат под първия екран и стана трудно да се гарантира показването на сайтове в края на първите десет резултата. Класическата дефиниция за видимост на сайта използва броя на „ефективните показвания“ вместо „общите показвания“. Трябва да се въведат корекционни коефициенти, които отчитат разпределението на вниманието на потребителите по позиции на сайта в органичните резултати. В същото време логиката за изчисляване на видимостта не се променя.

Видимост = (Ефективни импресии) / (Всички импресии) * 100%,

където 
всички импресии = SUM (Честоти)
ефективни импресии = SUM (Честота на заявка * Степен на видимост),
а степента на видимост е

 • 1 за 1, 2 и 3 позиции
 • 0,85 за 4
 • 0,6 за 5
 • 0,5 за 6 и 7
 • 0,3 за 8 и 9
 • 0,2 за 10 позиция

Термините “честота” и “честотност” се използват взаимозаменяемо в тази статия. 

Тъй като при класическия метод за изчисляване на видимостта на сайта ефективните импресии все още се изчисляват за TOP10, коефициентите за позиции над 10 са равни на нула. В това отношение, разбира се, е трудно да се сравнявате с някой сайт извън първите 10.

Този метод се използва широко в съществуващите инструменти за оценка на видимостта, по-специално в SE Ranking.

1f8e7bd91b1b5ef66e8b4ac8b84436fe

Други методи за изчисляване видимостта на сайта

Класическата видимост на сайта зависи от избраните заявки. Не можем да сравним два сайта за този показател, ако са от различни ниши, или дори от една, но в челните позиции се показват по напълно различни търсения. Просто няма смисъл, тъй като има и друг показател – оценка на трафика. Чуждестранните експерти оабче не мислят така.

Видимостта на сайта в почти всички чуждестранни услуги (като Ahrefs, Searchmetrix, Sistrix) и статии, се разглежда като съотношението на прогнозния трафик на сайта спрямо общия трафик в търсачката. За простота, общият трафик понякога се смята само за милион от най-популярни фрази в базата данни. Видимостта от Serpstat се разглежда по подобен начин. Това беше направено, за да може да се сравни видимостта за различни сайтове, включително за един и същи, но с плаваща семантика. 

Например по този начин се изчислява индикаторът за видимост на сайта в Serpstat:

Видимост = SUM (Честота * CTR) / SUM (Честота от 1 милион избрани фрази) * 100% * 1000


Изчислението се извършва за TOP20. Предимства на метода – можете да сравнявате сайтовете помежду си по отношение на видимостта, без да въвеждате свои собствени търсения.

Недостатъци:

 • Индикаторът корелира с трафика. Не е ясно защо има две метрики
 • Опит за измерване в проценти, въпреки че показателят изобщо не е процент
 • Сезонността на заявките силно влияе върху оценката за видимост

Изчисляването на видимостта на сайта с помощта на метода Serpstat / Ahrefs е напълно несвързано с реалната видимост на сайта в търсачките

Заключение

Оценката на трафика или импресиите на сайта е полезна и необходима, но видимостта отчита и размера на пазара. Повишаването на видимостта на сайта е борба за пазарен дял, който се оценява чрез дела на ефективните импресии на сайта за целеви заявки, в конкретната търсачка, в определен регион и на конкретно устройство. 

Броят на ефективните импресии ще бъде повлиян от вида на устройството, както и от допълнителни елементи на интерфейса, които отклоняват органичните резултати от търсенето. 

Използването на класическия метод все още дава представа за ефективността на SEO работата (с изключение на младите сайтове). Тук обаче има място за подобрение. Динамичните коефициенти, базирани на архитектурата на резултатите от търсенето, могат да осигурят по-точна оценка на видимостта на сайта. Освен това трябва да решите дали да включите блока с отговори или локалните резултати. Те са взаимосвързани, отделени от органичните, но все пак са свързани с видимостта на търсенето. Безполезно е да се измерва класическата видимост за млади сайтове (тя ще бъде нула), дори ако те имат силни движения в позициите от TOP100 до TOP30. Възможността за ръчна промяна на шансовете в съществуващите инструменти би решила този проблем. 

При изчисляване на видимостта на уебсайта се оценява дела на трафика, вместо ефективния дял на импресиите. И по отношение на общия трафик на търсачката, вместо максимално възможния трафик на уебсайта.

Оценете ни

0 / 5

Your page rank:

Подобни публикации

Тенденции в SEO през 2024

SEO тенденции 2024

SEO през 2024г. ще бъде в пресечната точка на иновациите и адаптивността. С изкуствения интелект (AI) и разширената реалност (AR), които трансформират онлайн взаимодействията, както

Станислав Пеев

Станислав Пеев

Над 10 години опит в SEO оптимизацията и много сертификати /Yoast, Google, Semrush, Netpeak, Serpstat, Woorank и т.н./.
Работя с най-популярните SEO софтуери.
Имам участия в конференции и собствени статии публикувани в престижни SEO издания.

Портфолио
Creative
Нани Хоум
Nani Home
Станимир Михов фитнес инструктор
Stanimir Mihov
СЕО Услуги
Други услуги